VIJESTI

Odaberite najbolje ljude za svoj tim

Jedan od ključnih faktora uspješnosti i rasta kompanije su zasigurno ljudi. Uspješne kompanije svoj rast temelje upravo na učinkovitim timovima s talentiranim pojedincima u njima.

Intuicija i posao

Svatko od nas ima sposobnost intuitivnog doživljavanja ljudi i svijeta oko sebe. No, vrlo često smo opterećeni predrasudama i New age novitetima pa mislimo da

Kako pripremiti prezentaciju?

    Najčešći oblik predstavljanja kompanije, projekta ili ideje je pomoću prezentacije. Svi volimo vidjeti o čemu se radi na neki jednostavan i pregledan način.