Što donosi novi set natječaja za poljoprivrednike?

IPS Konzalting, naši Loyalty članovi, bave se pisanjem projekata za EU fondove na području poljoprivrede, a ciljane skupine su im mali i srednji poduzetnici. Kroz tekst u nastavku donosimo vam aktualne informacije najnovijeg seta natječana za poljoprivrednike. 

Program Ruralnog razvoja Republike Hrvatske odobrila je Europska komisija vrijedan 2.4 milijarde eura za razdoblje 2014. – 2020. Program se sastoji od 19 mjera kojima je svrha  unapređenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima te povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije. Prihvatljiva ulaganja većim dijelom sufinancirana su  sredstvima Europse unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) te sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nadležno ministarstvo i agencija planiraju objavu novih natječaja. U novom indikativnom planu objave natječaja za 2021. godinu kojeg je objavilo nadležno ministarstvo i agencija za plaćanja, naglasak je stavljen na primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede naglasak stavlja i na obnovljive izvore energije kako bi porastao broj samoodrživih poljoprivrednig gospodarstava. U tu svrhu, za korištenje obnovljivih zvora energije, osigurano je 140 milijuna kuna. U sklopu mjere 4, 200 milijuna kuna osigurano je za ulaganja u tovilišta za svinje koja je nadogradnja natječaja za reprocentre iz 2020. godine. Korisnici mogu iskoristiti sredstva i za sjemensku i rasadničarsku proizvodnju, ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice, ulaganja u opremu za sektor mljekarstva (roboti i izmuzišta) te sredstva za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Za šumarski sektor u pripremi je mjera 8.6.2 modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva za koju je osigurano 147 milijuna kuna. Također, planira se još jedan natječaj za mjeru 5.2.1 obnova poljoprivrednog zemlišta i poljoprvrednog potencijala koji je na raspolaganju korisnicima kojima je uslijed prirodnih katastrofa narušen poljoprivredni potencijal. Time se želi osigurati nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Kako bi se osigurala nova radna mjesta, zadržala postojeća te smanjilo iseljavanje iz ruralnih područja, osigurano je 260 milijuna kuna za mlade i male poljoprivrednike. U nastavku donosimo kratki pregled uvjeta za ove skupine poljoprivrednika baziranog na nacrtima natječaja u e savjetovanju.

Mjera 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) te je mladi poljoprivrednik nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 152.563.412,00 kuna.

Visina javne potpore iznosi 50.000,00 eura/20.000,00 eura.

Intenzitet potpore iznosi 100 %  iz Instrumenata Europske unije za oporavak.

Mjera 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 

Ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 112.500.000,00 kuna

Visina javne potpore iznosi 15.000,00 eura.

Intenzitet potpore iznosi 100 %  iz Instrumenata Europske unije za oporavak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp