Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Cilj i prihvatljivi korisnici:

Povećanje prodaje u inozemstvu i udjela izvoza MSP u ukupnom izvozu roba i usluga. Prihvatljivi korisnici su mala i srednja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti

Potpora MSP–ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća:

sudjelovanje na inozemnim sajmovima,
studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje proizvoda (novog ili postojećeg) na novo tržište,
troškove izobrazbe vezane uz projekte internacionalizacije MSP.

Poziv za program poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijava koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:”Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije.” Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.

Cilj i prihvatljivi korisnici:

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća u potpomognutim područjima putem IKT–a. Prihvatljivi korisnici su mali i srednji poduzetnici te obrtnici.

Potpora je namijenjena:

Poduzećima u uvođenju i primjeni e–poslovnih rješenja putem IKT–a radi optimiranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja njihove konkurentnosti
Stvaranju i pružanju e–usluga između poduzeća (poslovanje između poduzeća B2B) i uvođenje IKT–rješenja usmjerenih na uspostavljanje procesa koji prelaze granice poduzeća, kao što je upravljanje lancem nabave i upravljanje odnosima s klijentima, obuka djelatnika za rad s novim IKT–sustavima
Inicijativama usmjerenim na digitaliziranje poslovnih usluga i proizvoda

Više o najtečaju možete pročitati OVDJE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp