Na snazi Zakon o računovodstvu – kamen spoticanja ili napredak u poslovanju poduzetnica?!

Država i dalje guši s brojnim i nedorečenim propisima

Početak kalendarske godne označava i početak primjene cijelog niza zakona, koji ponekad olakšavaju poslovanje, a ponekad zadaju glavobolju. Onaj koji je s prvim danom 2016. godine stupio na snagu, a prije toga bio označen kao jedan od problematičnijih za poslovanje malih i srednjih poduzetnika svakako je novi Zakon o računovodstvu.

Cilj je bio prethodne Vlade ovim zakonom uvesti još više poreznog reda, strožeg reguliranja vođenja poslovnih knjiga, no što bi racunovodstvo-zakonimoglo na kraju završiti dodatnom glavoboljom “malih riba” u zakonima isuviše opterećenom gospodarskom moru.

Zakon se u prvom redu odnosi na poduzeća, a ne na obrte i udruge. Osnovne promjene odnose se na razvrstavanje poduzetnika i definiranje uvjeta za velike, srednje, male i mikropoduzetnike.

Novim zakonom dobili smo i novi termin – mikropoduzetnik. Riječ je o poduzetnicima s aktivom manjom od 2.600.000 kuna, prihodom manjim od 5.200.000 kuna i prosječnim brojem zaposlenih manjima od 10.

Zakon predviđa pojednostavljenje financijskog izvještavanja i mogućnost ukidanja primjene metode fer vrijednosti u vrednovanju određenih stavaka bilance. Produljeni su i rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava, sa sadašnjih 7 na 11 godina u dijelu koji se odnosi na pomoćne knjige. Novim Zakonom proširena je odgovornost za sastavljanje i objavljivanje financijskih izvještaja, a zakonifinancijske izvještaje dužni su potpisati svi članovi uprave.

Velika novost ovog zakona stoji u obvezi da će sada svi morati primjenjivati isti računski plan, tj. brojčane i opisne oznake konta na kojima knjiže poslovne događaje. No, na prijedlog HUP-a isti će se odgoditi sa primjenom do 1. siječnja 2017. Poduzetnici više neće moći preskakati likvidiranje svojih ulaznih računa, jer je propisano da će porezna uprava provoditi kontrolu, a propisivati će se i  ozbiljne kazne.
Javna objava financijskih izvještaja za 2016-tu i nadalje, bit će obvezna do kraja travnja, a ne više do kraja lipnja kao do sada. Jezik i valuta u poslovnim knjigama moraju biti hrvatski i kune.

Druga važna izmjena koju diktira ovaj novi zakon jest ta da poslovne knjige mogu voditi samo licencirani računovođe. No, radi kvalitetnije prilagodbe ovaj dio zakona dobio je odgodu primjene i stupa na snagu tek 2018. Najviše jer niti zakonodavac još nije definirao tko je to – licencirani računovođa, što je posebice teško utvrditi na izrazito nereguliranom tržištu prepunom nelojalne konkurencije.

Kao posebna stavka koja bi malim poduzetnicama i samozaposlenim ženama mogla stvarati problema jest obaveza uvođenje racunovodstvolikvidatora računa. Naime, svaki račun koji poduzetnica izdaje od 1. siječnja morat će uz njezin potpis imati i potpis likvidatora, pa može doći do teoretskih situacija u kojima će ista osoba dva puta potpisivati isti papir.

O snazi unapređenja gospodarstva ovim zakonom najbolje govori komentar predsjednika udruženja malih i srednjih poduzetnika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca Petra Lovrića: “Da se naši propisi primjenjuju u Francuskoj, u Parizu bi odmah mogli zatvoriti sve restorane i kafiće. Kad bi se država malo više bavila ljudima i njihovim potrebama, bili bismo osuđeni na uspjeh!”

 

Od studenog prošle godine na snazi je zakon kojim je zatvaranje j.d.o.o-a i d.o.o-a brže i jeftinije. Isto tako, pristojbe koje se odnose na druge upise u sudski registar, a tiču se statusnih i registarskih stvari, također bi zahvaljujući ovom zakonu trebale biti niže.

Cijena likvidacije j.d.o.o-a spustila se sa 8.000 do 9.000 kuna na 600 kuna, a kod običnih d.o.o-a sa 8.000 na 2.500 kuna. Također, skraćen je i postupak likvidacije sa 450 dana na 250 dana.administacija

Srezane su i naknade javnih bilježnika pa je tako cijena ovjere prijave za upis u sudski registar pala na 30 kn, dok cijena izrade i ovjere prijave iznosi tisuću kuna. Članovi j.d.o.o-a oslobođeni su i plaćanja javnobilježničkih pristojbi za sve isprave javnog bilježnika vezane s likvidacijom društva.

Promijenio se i postupak objave likvidacije, koja će se sada moći, umjesto na Narodnim novinama, objaviti na mrežnim stranicama suda. Time će se troškovi objave smanjiti na 100 kn.

Zbog izbacivanja Narodnih novina iz procedure oglašavanja, i troškovi osnivanja za j.d.o.o. smanjit će se sa 800 kn na 600 kn. Troškovi osnivanja d.o.o.-a biti će jeftiniji za oko tisuću kuna i iznosit će oko 2000 kn jer otpada trošak oglasa u Narodnim novinama od 900 kn. Smanjit će se i trošak promjene predmeta poslovanja za 900 kuna. Do sada je ukupni trošak iznosio 2500 kn, a sada iznosi 1600.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp